Kindcentrum Kornalijn is een samenwerking tussen Florion voor geloofwaardig onderwijs
en de christelijke kinderopvangorganisatie KleurRijk .

Kinderdagverblijf (KDV) & Buitenschoolse Opvang (BSO)

U kunt voor een actueel overzicht van de kosten voor KDV, Peuterplus en BSO altijd terecht op de site van CKO KleurRijk, zie onderstaande link. 

http://www.kleurrijkkinderopvang.nl/tarieven/


Tussenschoolse opvang (TSO)

We organiseren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de kinderen tussen de middag tussenschoolse opvang (TSO). Kinderen eten eerst gedurende een kwartier onder begeleiding van de leerkracht samen met de andere kinderen in de klas (de kinderen krijgen hun eten van thuis mee). Daarna spelen de kinderen een half uur op het plein onder begeleiding van medewerkers en vaste, pedagogisch opgeleide vrijwilligers.

Ouders kunnen in principe kiezen of hun kind al dan niet aan de TSO deelneemt. Een kind dat hieraan deelneemt, blijft de hele week tussen de middag op school. Het is niet mogelijk om voor een deel van de dagen Tussen schoolse Opvang af te nemen. In de praktijk blijkt dat alle kinderen op school blijven en gebruik maken van de TSO. 

Voor deelname aan de tussenschoolse opvang betaal je als ouders € 1,00 per kind per keer. Dit betekent ongeveer € 15,- per kind per maand. 

De bedragen worden 3 keer per jaar gefactureerd door KleurRijk die de TSO organiseert. U ontvangt hiervoor een factuur vanuit KleurRijk. 

In september worden de maanden september, oktober, november en december gefactureerd.
In januari worden de maanden januari, februari, maart en april gefactureerd.
In mei worden de maanden mei, juni, juli en augustus gefactureerd.

Wanneer een kind halverwege een schooljaar op school komt of van school afgaat betaalt u vanaf de eerste dag dat u kind komt of tot en met de laatste dag dat uw kind op school zit.

Van de bijdragen van ouders voor de tussenschoolse opvang worden twee of drie medewerkers van CKO KleurRijk ingezet – die de verbinding leggen tussen de TSO en de rest van het kindcentrum in een duidelijk pedagogisch klimaat – en worden de vrijwilligers betaald. Jaarlijks wordt over de inkomsten en uitgaven van de tussenschoolse opvang verantwoording afgelegd aan de IKC-ouderraad.

De coördinatie van de TSO ligt bij Elise Petter te bereiken via elisepetter@kleurrijk.nl.