We genieten samen met onze ouders enorm van de sfeer en kwaliteit die we nu samen met de kinderen neer zetten. We ervaren dit als goud in onze handen en willen dit graag behouden.

We hebben met het hele team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers eind 2019 samen een nieuw 4 jarenbeleidsplan geschreven, Kornalijn #2025. Dit plan heeft 3 thema’s die we de komende jaren verder uit willen werken als team in jaarplannen en evaluaties. We nemen onze ouders regelmatig mee in onze plannen en de realisatie ervan. Ook de IKC ouderraad is onze kritische meedenker hierin. In de hal van ons gebouw zie je 3 prachtige posters hangen waarin onze plannen gevisualiseerd zijn.

Verwondering – Sfeer & Structuur – Waarderen 

Sfeer & Structuur
Onder dit thema zit dit verlangen: we genieten op dit moment samen met onze ouders enorm van de sfeer en kwaliteit die we samen met de kinderen neer zetten. We ervaren dit echt als goud in onze handen en willen er alles aan doen om dat te behouden en te laten groeien.

Dit betekent voor ons dat we hier voortdurend aandacht aan geven:

  • We werken niet meer ADHOC maar standaard op basis van PDCA.
  • Kinderen geven elkaar het goede voorbeeld als het gaat om ‘zo doen wij de goeie dingen’ op Kornalijn.
  • We willen samen met de kinderen vastleggen: dit zijn wij, zo doen we de dingen hier op Kornalijn.
  • We zijn zelfbewust en voortdurend constructief-kritisch over de kwaliteit van ons onderwijs en onze opvang: we weten waarom we de goede dingen doen.

Een mooi voorbeeld hiervan is:
Bij de start van het schooljaar 2020-2021 zijn 11 leerlingen uit groep 3 t/m 8 opgeleid tot leerlingmediator. Zij hebben een training gekregen waardoor zij tijdens de pauzes gevraagd kunnen worden door andere leerlingen om conflicten te helpen oplossen of te bemiddelen in situaties waarin een conflict lijkt te ontstaan. Dit was echt een wens van de leerlingen uit de leerlingenraad om zelf te leren hoe ze konden helpen oplossen omdat zij – gaven ze aan – veel beter snappen wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden dan de volwassen TSO’ers die pleinwacht lopen.