Elke ochtend (behalve woensdagochtend) bieden wij binnen het kinderdagverblijf een PeuterPlus programma aan. Je kunt je kind hiervoor aanmelden voor 2 dagdelen of voor 4 dagdelen van 8.15-12.15 u.

Deze vorm van opvang ligt in het verlengde van de kinderopvang en is tegelijkertijd een opstap naar school met activiteiten die gericht zijn op het voorbereiden van je kind op de overstap naar de basisschool. Deze activiteiten worden thematisch aangeboden en sluiten aan bij wat er bij de kinderen op dat moment leeft. Het doel is om binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden ervaringen op te doen, ieder op zijn of haar eigen tempo en manier. De omgeving is zo ingericht dat kinderen de mogelijkheid hebben om vrij te experimenteren en te ontdekken met afwisselende materialen binnen een betekenisvolle context.

In het programma is aandacht voor het luisteren naar elkaar, voor het verwoorden, voor navertellen, het op je beurt wachten, maar ook voor tellen, je jas zelfstandig aantrekken en al die andere handige vaardigheden die je op school goed kunt gebruiken.

De PeuterPlus medewerkers zijn VVE geschoold. Dat betekent dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van de taalontwikkeling, bij ons een VVE programma kunnen volgen. Hiervoor gebruiken we spelenderwijs het programma Uk en Puk. Het consultatiebureau geeft hiervoor een indicatie af.