Vanuit de gemeente wordt actief preventief logopedische hulp aangeboden bij ons op school. Dat betekent dat we een logopediste hebben die aan onze locatie verbonden is en jaarlijks logopedische screening uitvoert, met name bij jonge kinderen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen bij haar terecht voor advies als ze twijfelen of vragen hebben bij de taalontwikkeling van jonge kinderen of de motorische ontwikkeling die vorming van taal en het uitspreken van taal ondersteunt. Ook ouders kunnen bij de leerkracht of pedagogisch medewerker aangeven dat ze zich zorgen maken of vragen hebben over de taalontwikkeling van hun kind – en op die manier een logopedische screening aanvragen.

Deze screening vindt altijd plaats na toestemming van ouders. De uitkomsten ervan worden – als er bijzonderheden zijn – gedeeld met ouders. Mocht er advies gegeven worden om meer logopedische hulp in te gaan zetten, zoeken we als het nodig is ook samen naar een logopedische praktijk, die dit eventueel aan kan bieden onder schooltijden op onze locatie, in het gebouw.

Onze schoollogopediste is mevrouw Josée Welbergen, bereikbaar via j.welbergen@meppel.nl.
Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Ze is telefonisch te bereiken via de gemeente Meppel (14 0522).

Voor meer informatie zie ook de website van de gemeente Meppel
www.meppel.nl/inwoner/onderwijs_jeugd/onderwijs/logopedie

De kosten voor een logopedische behandeling worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar, na verwijzing door de huisarts. De uitkomsten van een logopedische screening is voor de huisarts bruikbare informatie om een verwijzing af te geven.