Wij bieden christelijke en kleinschalige kinderopvang in een fijne, huiselijke sfeer waarin kinderen uitgestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Met de Bijbel als basis willen we kinderen met open armen ontvangen en hen voorleven in het volgen van Jezus. In een veilige omgeving met veel persoonlijk contact bieden we kinderen de mogelijkheid om vrij te kunnen spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

Een persoonlijke benadering vinden we ook belangrijk in het contact met ouders. We spreken elkaar graag en nemen initiatief in overleg. We nemen graag de tijd voor een warme overdracht van de opvang naar thuis. Ook denken en praten ouders mee over visie & beleid in onze IKC ouderraad.

We werken met twee groepen waarin kinderen op basis van leeftijd en ontwikkeling worden ingedeeld. In de oudste peutergroep komen de kinderen vanaf ongeveer 2/2,5 jaar tot 4 jaar. In de jongste groep komen de kinderen als baby binnen tot de leeftijd van ongeveer 2/2,5 jaar. Afhankelijk van hun ontwikkeling en wat ze daarin nodig hebben, stromen ze op een gegeven moment door naar een plekje in de peutergroep. Beide groepen zijn geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (07.30-18.30 uur). 

In de jongste groep zijn we gericht op veiligheid en geborgenheid. We bieden laagdrempelig activiteiten aan en nodigen kinderen uit om daaraan mee te doen. We spelen nog veel samen met de kinderen en verdiepen het spel door elementen toe te voegen. We bieden structuur en regelmaat met vaste gezichten voor de kinderen. In de oudste groep wordt meer aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de zintuigen, de motoriek, de taalontwikkeling en de voorbereiding op het aanbod bij de kleuters.

In beide groepen creëren we ervaringsgerichte activiteiten waardoor kinderen zich verbonden en betrokken voelen. Naast het aanbieden en begeleiden van activiteiten willen we kinderen ook helpen om te verwerken wat er allemaal op hen af komt door hen te leren verwoorden wat ze voelen en denken. We bouwen voldoende vaste momenten in voor kinderen om zich te kunnen ontspannen. We stralen rust uit en geven gerichte aandacht. 

We gaan elke dag naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats waar ze kunnen spelen met water, zand en speelgoed. De grotere kinderen mogen ook op het grote plein spelen, met fietsjes en autokarren of in de grote zandbak. 

Op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend bieden we ook PeuterPlus aan (tijdens schoolweken, 08.15-12.15 uur).

Het volledige pedagogische beleid is te vinden op www.kleurrijk.nl

We geven met veel plezier een rondleiding en vertellen je graag ons verhaal. Je kunt hiervoor contact opnemen via tel.nr. 06 282 55 605 of via de mail: kornalijn@kleurrijk.nl.