We denken vanuit het kind en willen het kind juist in zijn/haar eigenheid waarderen.
Je bent als kind kostbaar in onze ogen en dat zie en merk je!

We hebben met het hele team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers eind 2019 samen een nieuw 4 jarenbeleidsplan geschreven, Kornalijn #2025. Dit plan heeft 3 thema’s die we de komende jaren verder uit willen werken als team in jaarplannen en evaluaties. We nemen onze ouders regelmatig mee in onze plannen en de realisatie ervan. Ook de IKC ouderraad is onze kritische meedenker hierin. In de hal van ons gebouw zie je 3 prachtige posters hangen waarin onze plannen gevisualiseerd zijn.

Verwondering – Sfeer & Structuur – Waarderen

Waarderen

We denken vanuit het kind en willen het kind in zijn/haar eigenheid waarderen. Je bent kostbaar in onze ogen en dat zie en merk je!

Dat betekent voor ons:

  • Wij creëren betekenisvolle contexten in ons gebouw en direct daaromheen, waarin kinderen uitgedaagd worden om te leren en zich te ontwikkelen, o.a. met behulp van ICT.
  • Wij geven kinderen veel meer eigen inbreng in de keuze van de doelen waaraan ze werken en in de uitwerking van ons aanbod. We ontwikkelen een nieuw rapport met een portfolio waarin het kind zijn/haar eigen leerproces kan presenteren.
  • We stimuleren kinderen om een eigen meetlat te ontwikkelen voor zichzelf en zichzelf te leren beoordelen, in plaats van dat wij alle kinderen langs onze meetlat leggen en wij hen beoordelen.

Mooi voorbeeld hiervan:

Eind vorig schooljaar toen de kinderen een hele tijd thuisonderwijs hadden gehad, hebben we met een groep leerlingen uit groep 3 t/m 8 de vragen bedacht die basis vormden voor het rapport van alle kinderen waarin de kinderen vanaf groep 4 zichzelf hebben geëvalueerd. Een echte zelfevaluatie.
Eén van de vragen was bijvoorbeeld: Het lukte mij tijdens de corona-periode toen ik thuisonderwijs kreeg, om door te zetten als ik het moeilijk vond.