Vanuit de gemeente is de voorziening met schoolmaatschappelijk werk (SMW) aan ons kindcentrum verbonden. Zij bieden professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders met het omgaan van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt in overleg. Het initiatief gaat vaak uit van de intern begeleider of leerkracht, maar ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

Janny v.d. Brandhof is onze schoolmaatschappelijk werker op de Kornalijn.

Er kunnen verschillende redenen zijn om contact op te nemen. Veel voorkomende thema’s zijn: weerbaarheid, het omgaan met boze buien, faalangst, verdriet, onzekerheid, omgaan met (echt)scheiding.

Het bieden van een laagdrempelige en vertrouwde omgeving is de insteek van het schoolmaatschappelijk werk. Er wordt ondersteuning geboden en gewerkt aan het zelfstandig oplossen van problemen.

Meestal is kortdurende begeleiding voldoende om verder te kunnen. In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. In gezamenlijk overleg kan er doorverwezen worden naar meer passende hulp of werken we samen met andere hulpverleners. Er kunnen gesprekken met de kinderen worden gevoerd, maar ook ouders kunnen terecht met o.a. opvoedingsvragen.

Zonder uw toestemming verstrekt het schoolmaatschappelijk werk geen informatie aan derden. U heeft altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.

Contactgegevens:            

Janny van den Brandhof

Telefoon: 06-22147428

E-mail: j.vd.brandhof@welzijnmw.nl

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar via: Welzijn MensenWerk 085-273 14 44