IKC ouderraad

Binnen Kornalijn werken we met een IKC ouderraad waarin de medezeggenschap voor onderwijs & opvang geïntegreerd zijn. In deze samenstelling is de MR (onderwijs) en de oudercommissie (opvang) vertegenwoordigd. Onderwerpen worden zoveel mogelijk samen besproken en besloten om daarmee de ontwikkeling van het IKC als geheel te stimuleren.

Het staat alle geledingen vrij om onafhankelijk van elkaar bijeen te komen en te vergaderen.

IKC ouderraad
Mailadres: ikcraad.kornalijn@florion.nl

Oudercafé
Het oudercafé is een initiatief van de IKC ouderraad om nieuwe ouders en ouders die al langer rondlopen op Kornalijn met elkaar in verbinding te brengen. Eén keer in de maand op vrijdagochtend van 8.30-10.00u is er oudercafé in de ontmoetingsruimte/centrale hal van ons gebouw. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, je bent van harte welkom om aan te schuiven. Het is een laagdrempelig gesprek rondom de stamtafel, met koffie & thee & vaak wat lekkers erbij, bedoeld om elkaar te leren kennen en elkaar te helpen als dat handig of nodig is. De data voor de oudercafé’s staan in de Parro-app (kalender).

Gebedsgroep Kornalijn
Regelmatig komt een groep ouders van Kornalijn bij elkaar om samen te bidden voor kinderen, gezinnen, ouders en medewerkers van ons kindcentrum. Voor dit moment gaat er een gebedsboekje langs alle groepen waarin kinderen kunnen aangeven waarvoor ze graag willen dat er gebeden gaat worden. De data voor de gebedsgroep staan in de Parro-app. Je bent van harte welkom om mee te bidden!

GMR Florion (medezeggenschap Florion)
Voorzitter: mevr. Gea Smit
E gmr@florion.nl

Het document over hoe we medezeggenschap op Kornalijn en binnen de vereniging Florion
organiseren, vind je hier

Interne vertrouwenspersoon

Tijs Huisman
tijs.huisman@florion.nl
T 0522-253644

Maureen van Leussen
maureen.vanleussen@florion.nl
T 0522-253644

Externe vertrouwenspersonen
Mevr. N. Wassink (Nicole)
E nwassink@centraalnederland.nl
T 06-10045584

Mevr. J. (Jeanet) Drost
E jdrost@centraalnederland.nl
T 06-33141356

Klachtencommissie
Klachtencommissie voor gereformeerd primair onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
E info@gcbo.nl
T 070-3861697

> zie voor het klachtenreglement de link onder downloads.

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl

Commissie van beroep
Commissie van beroep Gereformeerd Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@gcbo.nl