In ons kindcentrum werken we als pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsondersteuners en leidinggevende samen aan een integraal aanbod voor onderwijs & opvang, gevoed vanuit de Bijbel en gestimuleerd vanuit onze organisaties Florion voor geloofwaardig onderwijs en CKO KleurRijk voor kleinschalige, christelijke kinderopvang.

We praten regelmatig over wie we zijn en hoe we de dingen doen, in ons geloof en in ons werk. We delen onze visie op leren en ontwikkelen en werken als één team samen aan een helder & liefdevol pedagogisch klimaat. Kinderen herkennen onze manier van doen, de liefdevolle houding, de duidelijkheid, de regelmaat en de structuur op alle plekken in ons gebouw en daarbuiten.

We ontwikkelen graag samen met de kinderen hoe we de dingen doen op Kornalijn. Een wisselende afvaardiging vanuit alle groepen praat en denkt mee in de leerlingen/kinderraad. Kinderen ervaren dat ze vertrouwen krijgen en voelen zich mede-verantwoordelijk voor het reilen & zeilen binnen ons kindcentrum.

Kindcentrum Kornalijn, op deze plek mag je groeien en bloeien in het licht van Gods liefde.