Klik op onderstaande link om het document te downloaden.

Schoolgids Kindcentrum Kornalijn 2022/2023

Schoolondersteuningsprofiel

Identiteitsdocument Florion

Koersplan Florion 2019-2023

Klachtenregeling Florion

Klachtenregeling KleurRijk

Ledenraad Florion

Privacystatement Florion

Privacystatement KleurRijk

Algemene voorwaarden KleurRijk

Pedagogisch beleidsplan KleurRijk

Ruilbeleid en handleiding Konnect

Veiligheid- en gezondheidsbeleid KleurRijk

Inspectierapport GGD 2020