We hebben in oktober 2019 samen met de kinderen, de ouders en als voltallig team opvang & onderwijs van Kornalijn onze plannen voor de toekomst gemaakt. Dit 4 jarenplan kent drie thema’s.

Deze thema’s zijn leidend bij alles wat we de komende jaren ondernemen. Ze vormen een samenhangend geheel en geven richting aan de ontwikkelingen in onderwijs en in opvang afzonderlijk, en aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Deze drie thema’s vertellen het verhaal over wie wij zijn en wat wij willen bereiken.