Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag bieden wij BSO aan. Op deze dagen kun je ook naar de voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.15. Rustig wakker worden, een spelletje spelen, een boekje lezen of tekenen voor de school begint.

Als de school om half 3 uitgaat, worden de kinderen opgevangen in kleine stamgroepen. Per dag bieden we aan ongeveer 40 kinderen buitenschoolse opvang. We werken met vier of vijf kleinere stamgroepen waarin we starten en regelmatig terug komen voor een relax- en eetmoment. De tijd tussen die vaste momenten zijn er allerlei activiteiten te doen op verschillende plekken in het gebouw, zowel buiten als binnen. Op de vrijdag- en woensdagmiddag combineren we de buitenschoolse opvang met de kinderdagopvang in een kleinschalige groep met veel verschillende activiteiten.

We starten de middag door rustig op de bank een stukje fruit te eten en wat te drinken. Als het weer het even toe laat, gaan we daarna eerst naar buiten om veel te bewegen, energie te krijgen en te ontspannen. We bieden sport- en spelactiviteiten aan en moedigen kinderen aan om hieraan mee te doen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat kinderen zelf mogen kiezen en net als thuis de ruimte voelen om te gaan doen wat ze graag willen gaan doen.

Binnen zijn er ook genoeg mogelijkheden om lekker te spelen, te kleuren, te lezen, te puzzelen, te knutselen, te breien, te bouwen, te verkleden en te fantaseren. Kinderen kunnen creatief bezig zijn in het atelier met alle ruimte om zich heen en een grote voorraad aan knutselmateriaal bij de hand. Voor het oefenen van een dans of toneelstuk kunnen ze ook gebruik maken van het speellokaal.

Door middel van thema’s bieden wij geregeld activiteiten aan voor de kinderen, hierbij kunt u denken aan een spel, knutselen, bakken en koken etc. De activiteiten zijn altijd vrijblijvend voor de kinderen. BSO tijd zien wij als vrije tijd voor hen waarin ze zelf mogen beslissen wat ze wel of niet willen doen binnen de mogelijkheden en afspreken die er zijn.

Rond half 5 ploffen we weer even neer op de bank voor een cracker en een bekertje drinken. Tot slot kunnen de kinderen nog even lekker spelen tot ze weer opgehaald worden.

Onze BSO medewerkers hebben een gevarieerde achtergrond en brengen hun eigen talenten mee in het organiseren van sport en spel, creativiteit en ontspanning. Ze dragen met liefde de christelijke normen en waarden uit. In ons programma geven we aandacht aan de natuur als Gods schepping, aan de omgeving waarin we hier leven in Meppel en natuurlijk geven we veel aandacht aan elkaar.

We werken binnen ons kindcentrum veel samen met onderwijs en kinderdagopvang. Op basis van onze gedeelde visie spreken we dezelfde taal naar kinderen, bieden we dezelfde structuur en is een warme overdracht tussen school & opvang een vanzelfsprekende zaak. Dat betekent korte lijnen in de communicatie en samen werken aan dezelfde doelen die voor uw kind belangrijk zijn.