We verwonderen ons samen met de kinderen over de rijkdom die God ons geeft, in de natuur, in de samenleving, in Meppel, in elkaar. We voelen ons gezegend op deze plek.

Samen met het hele team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben we eind 2019 een nieuw 4 jarenbeleidsplan geschreven, Kornalijn #2025. Dit plan heeft 3 thema’s die we de komende jaren verder uit willen werken als team in jaarplannen en evaluaties. We nemen onze ouders regelmatig mee in onze plannen en de realisatie ervan. Ook de IKC ouderraad is onze kritische meedenker hierin. In de hal van ons gebouw zie je 3 prachtige posters hangen waarin onze plannen gevisualiseerd zijn.

Verwondering – Sfeer & Structuur – Waarderen

Verwondering

We ervaren ons gebouw, ons pedagogisch klimaat en de grote betrokkenheid van ouders als rijkdom. We voelen ons gezegend. Ons verlangen is dat we ons willen blijven verwonderen samen met de kinderen over de rijkdom die God ons geeft, in de natuur, in de samenleving, in Meppel, in elkaar.

Dat betekent voor ons:

 • Aandacht voor talent
  We zijn erop gericht op jou je eigenheid te laten ontdekken als kind en je talent te leren inzetten. Alles wat wij doen of niet doen op Kornalijn, is ingericht om je eigenheid te ontdekken.
 • Onderzoeken
  Je leert onderzoeksvragen stellen en wij bieden je ruimte & steun tijdens het ontdek-proces. We vinden het proces belangrijker dan het product.
 • Spelend leren & ontdekken
  Al je zintuigen worden aangesproken in het leren & ontwikkelen. We bieden geen gekaderde opdrachten maar stimuleren vrije creativiteit.
 • Geloof & vieren
  We organiseren regelmatig vieringen, we blijven elkaar verwonderingsvragen stellen, we zorgen voor de natuur om ons heen en zijn voortrekker in maatschappelijke projecten waarin we samen optrekken met ouders, buren en andere betrokkenen.