Dat betekent dat we de kinderen vertellen wie God is met verhalen uit de Bijbel, dat je gemaakt bent als geliefd kind van God de Schepper, dat je gered bent door het lijden en sterven van Jezus Christus en dat je vrij mag opgroeien en ontwikkelen in wie je bent als kind van God, gevoed door de onmisbare kracht van de Heilige Geest. We mogen hier in dit leven samen bouwen aan Gods Koninkrijk op aarde. Je mag als kind ontdekken wat jouw talent is, waar God jou voor gemaakt heeft, wat jij mag laten zien van Hem, wat jouw bijdrage is aan het bouwen van dat Koninkrijk hier in Meppel en omstreken. Je mag uitdelen van Gods liefde en ook anderen vertellen en voorleven wie Hij is en wat Hij wil betekenen in het leven van alle mensen.

Onze medewerkers werken vanuit die geloofsovertuiging en hebben een bewuste keuze gemaakt voor onze organisatie. Zij ondertekenen bij de start een identiteitsverklaring en zijn regelmatig met elkaar in gesprek over hoe je je persoonlijke identiteit vorm geeft in je werk als leerkracht of pedagogisch medewerker.

Van onze ouders verwachten wij dat zij zich herkennen in onze identiteit en erkennen dat dit de basis vormt voor hoe we samenwerken in onderwijs, opvang & opvoeding. We gaan daarover graag met je in gesprek! Als leidraad voor dit gesprek is ook een ouderverklaring ontwikkeld.

Een mooi voorbeeld van hoe wij onze visie en ons geloof met elkaar verbinden…

Regelmatig ontmoeten we elkaar met alle kinderen in ons kindcentrum in de ontmoetingsruimte van ons gebouw voor een viering. We staan stil bij verhalen uit de Bijbel en vieren op die momenten samen Gods grootheid door te zingen, te bidden, te spelen en stil te zijn. Deze vieringen worden voorbereid door de groepen zelf. Kinderen vertellen, bidden, zingen, dansen en spelen toneel op het podium rond het thema van de viering. Dit is een heel laagdrempelige en veilige manier om als kind te laten zien wie jij bent. Je laat jezelf letterlijk zien, met wat jij graag doet. En andere kinderen zien je, leren je kennen en genieten van wie jij bent. Het daagt andere kinderen weer uit, stimuleert ze om ook zichzelf te laten zien. Als je enthousiast bent en staat te springen, sta je als daar als één van de eersten, maar als je het nog niet zeker weet, graag eerst alles beschouwt, dan groei je daar langzamerhand als kind naartoe.

We gunnen elk kind een eigen tempo, een eigen temperament en een eigen podium. Want in wie jij bent, laat je iets zien van wie God is. Zo heeft Hij ons gemaakt. Alleen in het licht van Zijn liefde kunnen wij schitteren (Jes. 60).